All Posts By

jbird

האם העשירים לא ימנעו מהרעיון הזה לקרות?

By | שאלות תשובות | No Comments

אם נמשיך להכניס מכונות לשימוש ולהחליף עבודה אנושית, למרבית הישראלים והאנשים ברחבי העולם, לא יהיה את כח הקניה לקנות את המוצרים והשירותים. זה יביא את הסוף למערכת הכספית הישנה. התמוטטות זו תביא לתנאים הדרושים כדי Read More

האם ב”כלכלה ללא כסף” אתם מדברים על סחר חליפין?

By | שאלות תשובות | No Comments

לא. ב”כלכלה מבוססת משאבים” אנשים לא סוחרים ביניהם במשאבים. מדובר במערכת כלכלית שונה לחלוטין מכל מה שאי פעם נוסה בעבר.

קפיטליזם, קומוניזם, סוציאליזם, פאשיזם – כולם מבוססים על המערכת הכספית. והמערכת הכספית באופן יסודי מבוססת על Read More