Category

שאלות תשובות

עוד עלינו

By | שאלות תשובות | No Comments

מי אתם? איך הגעתם לנושא?

מפעילי אתר זה הם קבוצה של ישראלים שנחשפו לפרויקט בדרכים שונות והתחילו ללמוד על הרעיון ולפעול יחד לקידום הנושא.

לחצו כאן על מנת לצפות בצוות הפעילים.

האם אתם בקשר עם הפרויקט העולמי?

בהחלט. אנחנו קבוצת הפעילים הישראלית, חלק ממארג קבוצות הפעילים בעולם. אנחנו נמצאים בקשר עם הפרויקט העולמי באמצעות רוקסאן, שותפתו של ז’ק, ודרך פעילים מרכזיים נוספים בעולם, והפעילות שלנו נגזרת ממטרות הפרויקט ארוכות הטווח. רוקסן וז’ק הביעו לא אחת את הערכתם לפעילות הצוות הישראלי שהוא אחד המובילים בעולם.

Read More

האם העשירים לא ימנעו מהרעיון הזה לקרות?

By | שאלות תשובות | No Comments

אם נמשיך להכניס מכונות לשימוש ולהחליף עבודה אנושית, למרבית הישראלים והאנשים ברחבי העולם, לא יהיה את כח הקניה לקנות את המוצרים והשירותים. זה יביא את הסוף למערכת הכספית הישנה. התמוטטות זו תביא לתנאים הדרושים כדי Read More