כן. בתחומים מסויימים. הם יאהבו את כדור הארץ וישמרו עליו, יושיטו יד לשלום כשהם פוגשים מישהו מתרבות אחרת ויגידו: “הערכים שלך שונים משלי, הייתי רוצה ללמוד עוד על דרך החשיבה שלך.” אנשים בעתיד ישאפו לגשר על מחלוקות, ידעו איך לא להסכים בלי להתעצבן – הם יהיו אותו הדבר בדרך הזו. הם יהיו פתוחים להקשיב לרעיונות חדשים, ישאלו שאלות רלוונטיות במקום לבטל אותם על הסף, יאהבו לגור בעולם אחד בלי מלחמות, בלי גבולות מלאכותיים… במילים אחרות, אנשים תמיד חושבים על “להיות אותו הדבר” במובן הרע. אנחנו מדברים על המובן הטוב של הרעיון.

Leave a Reply