All Posts By

יונתן גן מור

מה לגבי טבע האדם?

By | שאלות תשובות | No Comments

הדרך שבה כולנו גדלים היא להאמין שחלק מהאנשים טובים וחלק רעים, וכך זה תמיד יהיה – זה “טבע האדם”. אם נפתח כל ספר של פסיכולוגיה מודרנית, נראה שאין דבר כזה “טבע האדם”. יש “התנהגות אנושית”, ונראה שהתנהגות אנושית משקפת את התרבות שהאדם גדל בה. אם אתה היית נלקח Read More